top of page

Design inspired by Japanese EP Album - 555!

555! Tote Bag

SKU: 366615376135191
฿390.00Price
 • RETURN & REFUND POLICY

  การคืนเงิน

  บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

  บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

  นโยบายการยกเลิก

  กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?

  • ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว
bottom of page